0342 705 700 confbct@gmail.com

Інформація для науковців 2024

Запрошуємо вас взяти участь у роботі 16-ї загальноукраїнської науково-практичної конференції

«Визначення вартості об’єктів будівництва, проектних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій. Управління вартістю життєвого циклу об’єктів – 2024»

28-го по 31 травня 2024 року в м. Івано-Франківськ.

ТЕМАТИКА НАУКОВОГО РОЗДІЛУ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Управління вартістю життєвого циклу об’єктів.
2. Вартість будівельних робіт. Визначення вартості об’єктів житлового та промислового призначення на всіх стадіях проектування, будівництва та експлуатації. Організація і визначення вартості проектних та пошукових робіт.
3. Організація праці та управління будівельним виробництвом. Планування, управління, контроль виконання будівельних робіт. Аналіз цін на будівельні ресурси.
4. Елементні кошторисні норми. Нормування праці, витрати матеріальних ресурсів, роботи машин та механізмів.
5. Укрупнені кошторисні норми. Укрупнені показники вартості будівництва. Проблеми розробки та застосування.
6. Документообіг, облік та аналіз прибутковості при проектуванні та будівництві.
7. Інноваційні технології, нові матеріали в сучасному будівництві. Ефективність застосування сучасних технологій і матеріалів на новому будівництві, ремонтних роботах, відновленні та реставрації.
8. Інформаційні технології проектування, управління, розрахунків та обліку у будівництві.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Барзилович Дмитро Владиславович – президент Асоціації експертів будівельної галузі.
Безуглий Атем Олександрович – к.е.н, директор ДП «Національний інститут розвитку інфраструктури».
Бєлєнкова Ольга Юріївна – д.е.н, професор, професор кафедри економіки будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури.
Григоровський Петро Євгенович – д.т.н., с.н.с., перший заступник директора з наукової роботи ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва».
Івлєва Наталія Петрівна – к.е.н., завідувач відділу економічних досліджень та ціноутворення Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій.
Козик Василь Васильович – к.е.н., професор, професор кафедри «Економіки підприємства і інвестицій» Національного університету «Львівська політехніка».
Мельник Володимир Мирославович – к.т.н., доцент кафедри «Економіки підприємства і інвестицій Національного університету «Львівська політехніка».
Назаренко Іван Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедри «Машин і обладнання технологічних процесів» Київського національного університету будівництва і архітектури.
Ніколаєв Всеволод Петрович – доктор габілітований, професор, кафедра інженерії матеріалів і будівельних процесів, будівельний факультет, Політехніка Вроцлавська
Січний Сергій Борисович – к.е.н., керівник МЦ «Будівництво – сучасні технології».

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

«АВК-Созидатель», м. Дніпро Асоціація експертів будівельної галузі, м. Київ
ДП Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, м. Київ ДП «Національний інститут розвитку інфраструктури», м. Київ
ТОВ «Адмін-Сервіс», м. Київ НУ «Львiвська полiтехнiка», м. Львів
ПП «ССБ Електронікс», м. Івано-Франківськ ТОВ “АВКАС”, м. Харків
ТОВ “АВК Единение”, м. Миколаїв ТОВ “ІТ-Сервіс”, м. Дніпро
ФОП Скалозуб І. В., м. Одеса

За підтримки Академії будівництва України та Асоціації розробників кошторисних програм


Для участі у конференції необхідно подати:

1) заявку на участь;

ЗАЯВКА On-Line   ,чи відправити заявку за т/ф. (0342) 77-72-08 або на confbct@gmail.com

2) тези доповіді (за бажанням);

3) сканований оригінал документу про сплату організаційного внеску.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ:

– до 10 травня 2024 року – прийом заявок на виступ, тез (та статей для публікації у фаховому виданні).
– до 18 травня 2024 року – оплата організаційного внеску за друк тез.
– до 25 травня 2024 року – прийом заявок на участь у конференції.
– до 29 травня 2024 року – оплата вартості участі згідно наданого рахунку.

28 травня заїзд учасників
29 травня 8.30 – 10.00 реєстрація учасників
10.00 – 17.30 робота конференції
30 травня 9.30 – 17.30 робота конференції
31 травня від’їзд учасників

Місце проведення:        м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 40, готель «Надія».

Координатор: ПП «Будівництво – сучасні технології», (0342) 777-208, confbct@gmail.comhttps://bct.in.ua

УВАГА! До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників.

Наукову статтю для публікації у фаховому виданні можна подати разом з тезами або під час роботи конференції керівникам секцій.


Реквізити для оплати: Приватне підприємство “Будівництво – сучасні технології”,
IBAN UA133510050000026004430890001, АТ “УкрСиббанк”м. Харків, МФО 351005,
ЄДРПОУ 34623477, є платником єдиного податку у розмірі 3%.


 

Запрошення

 


Правила подання та оформлення тез

1. Тези доповідей подаються до 10 травня 2024 року.
2. Матеріали повинні бути представлені українською мовою; англійською, польською або російською для іноземних учасників. Тези аспірантів мають бути рекомендовані до друку науковим керівником.
3. Тези приймаються тільки в електронному вигляді або надсилаються на електронну пошту confbct@gmail.com. Обов‘язково в темі листа вказати: на конференцію від П.І.П.
4. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Шрифт Тimes New Roman, кегель – 11, інтервал – 1,1. Поля: зверху – 2,0 см, знизу – 2,7 см, зліва – 1,8 см, справа – 2,5 см.
5. Обсяг тез 1-2 повні сторінки, включаючи рисунки і таблиці. Кількість авторів не більше трьох.
6. Загальна схема побудови тез:
• 1-ий рядок – ініціали та прізвище автора і співавторів (до 2 співавторів, шрифт напівтовстий, 11, вирівнювання – праворуч);
• Наступний рядок – назва організації (шрифт звичайний, 11, вирівнювання – справа);
• Через 1 інтервал – назва тез великими літерами (шрифт напівтовстий, 14, вирівнювання – по центру);
• Через 1 інтервал знак ©, ініціали та прізвище автора, через кому – рік (курсив 11, вирівнювання – справа);
• Через 1 інтервал основний текст тез.
7. Використання ілюстративних матеріалів у тезах повинне бути мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.
8. Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно зі встановленими вимогами.
9. Кращі роботи будуть опубліковані у фаховому виданні. З питань оформлення та оплати статей, а також необхідного пакету документів просимо звертатись на сайт конференції http://bct.in.ua на електронну пошту confbct@gmail.com і за тел.(0342)777-208.
10. Тези, що не відповідають вимогам та не представлені у встановлений термін – не розглядаються. Підтвердження про одержання та опублікування тез у матеріалах конференції буде повідомлено Вам на електронну пошту.

Designed & Developed by ПП ССБ Електронікс
ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!